:: Geertruida Musicantare Stichting ::  

Ruinerweg 39
7958 RB Koekange
 
T  0522-452089
F  0522-451857

bankrekeningnr.: 3331.31.789

KvK Meppel: 04079342

:: DOELSTELLING ::

Het bevorderen van de zangkunst in het algemeen en het verlenen van financiële ondersteuning aan koren betrekking hebbende op concertbegeleiding door professionele solisten, een ensemble of orkest in het bijzonder.

:: Voorwaarden ::

 • koor dient een rechtspersoon te zijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • ondersteuning geldt niet voor honorarium eigen dirigent of huur lokaliteit
 • musici moeten “uitvoerend musicus” zijn of een vergelijkbaar niveau hebben
 • programma van het concert moet voldoende kwaliteit hebben (ter beoordeling van het stichtingsbestuur)

:: STICHTINGSBESTUUR ::

 • G. Steenstra-Heinen, voorzitter - Koekange
 • A.H. Weegenaar, bestuurslid - Kampen
 • A. Huyzer-van der Lugt, secretaris/penningmeester - Bussum

:: DOOR DE STICHTING TOEGEKENDE ONDERSTEUNING ::

 • Buxtehude-projectkoor en -ensemble voor het realiseren van drie Buxtehude-cantatediensten in IJhorst, Ruinerwold en Blokzijl in november 2007;
 • Kamerkoor Zuidwolde voor het lustrumconcert op 1 novembewr 2008 in de Hervormde kerk te Zuidwolde met o.a. de uitvoering van het motet "Lobet dem Herrn" BWV230 van J.S. Bach en de "Missa Brevis" van W.A. Mozart;
 • CGZ Immanuël voor het lustrumconcert op 14 december 2008 met o.a. de uitvoering van "Gloria" van Ray Shepherd en "Een Nieuw Begin" van Johan Bredewout;
 • Stichting koorschool Viva La Musica te Zuidwolde voor de geplande uitvoering van het "Stabat Mater" van Pergolesie op 4 april 2009 in de Hervormde kerk te Zuidwolde;
 • Bovenkerk Kamerkoor Kampen voor de geplande uitvoering van het oratorium "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" van Joseph Haydn op 8 april 2009 in de Broederkerk te Kampen
De Geertruida Musicantare Stichting is een instelling, zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Schenkingen aan deze stichting komen in aanmerking voor de belastingaftrek ten aanzien van giften.